NAČRT UPRAVLJANJA Z OBISKOM NA VELIKI PLANINI

CIPRA Slovenija, Društvo za varstvo Alp je leta 2010 in 2011 po naročilu Občine Kamnik (pogodba št. 510-4/2010/2-1/4) izvedla projekt Načrt upravljanja z obiskom na Veliki planini. Po odločitvi takratne Ciprine projektne skupine (Leon Kebe, dr. Matej Ogrin, mag. Borut Peršolja, Dušan Prašnikar) je bilo v projekt vključenih več aktivnosti, ki so opisane v samostojnih, ločenih poročilih (popisa prometa in obiska na Veliki planini, anketiranje obiskovalcev – poleti in pozimi).

Te rezultate smo upoštevali pri pripravi končnega, celovitega predloga Načrta upravljanja z obiskom na Veliki planini. Zato bodo v več naslednjih prispevkih objavljena vsa samostojna poročila kot tudi končni Načrt upravljanja z obiskom na Veliki planini.


Velika planina: narava s človekom. (Fotografija: Borut Peršolja)


Velika planina: peš in še enkrat peš. (Fotografija: Borut Peršolja)

***

Načrt upravljanja z obiskom (v nadaljevanju: načrt UO) je sicer programski dokument, s katerim se določijo razvojne usmeritve ter načini izvajanja (turističnega/gorskega) obiska v sozvočju z varstvom, trajnostno rabo in učinkovitim upravljanjem celotnega območja z vplivnim zaledjem. Zato je načrt UO eden ključnih dokumentov za ohranjanje in razvoj območja Velike planine.


Velika planina: območje miru. (Fotografija: Borut Peršolja)

Cilji upravljanja s turističnim/gorskim obiskom so:
- izboljšati dostopnost obiskovalcem,
- izboljšati kakovost doživljanja Velike planine za obiskovalce,
- zagotoviti varnost obiskovalcev,
- uresničiti interpretacijo pokrajine,
- vzpostaviti krajevno mrežo dodanih vrednosti,
- upoštevati nosilno sposobnost (naravno, socialno) in
- preprečevanje ter zmanjševanje negativnih vplivov (množičnega) obiska.

Načrt UO določa izhodišča za usmerjanje obiska na območju Velike planine vključno z opredelitvijo območij z omejitvijo obiska, z označevanjem, z opredelitvijo obiskovalcem namenjene infrastrukture in njenim načrtovanjem, opredelitvijo planinskih in drugih poti, ki so namenjene doseganju ciljev upravljanja z obiskom, določitvijo naravnih in kulturnih vrednot ter in delov območja Velike planine, ki se lahko uredijo za ogledovanje in obiskovanje, rabo delov območja, vzpostavitev informacijskih centrov in metodologije za izvajanje stalnega spremljanja in opazovanja, zlasti z namenom ugotavljanja vplivov obiska.

***

Obiskovalcem omogočiti kakovostno doživetje, ne da bi pri tem ogrozili vrednote, zaradi katerih so prišli.


Velika planina: trenutno brez gozda, a zgodovinsko gozdnata. (Fotografija: Borut Peršolja)

***

Uveljavljena metodologija priprave načrta UO (Framework of a Visitor Management Plan, Visitor Management PAN Parks, 2000) predvideva povezan in celovit pristop z vključevanjem vseh deležnikov, s čimer v največji meri upošteva interese deležnikov na celotnem območju. Glede na vsebino pogodbe, je bil v načrtu UO (žal) izveden in upoštevan le ožji izbor navedenih vsebin.

***

Obiskovalci so dobrodošli, na voljo so jim ustrezne informacije, storitve, zmogljivosti in priložnost, da njihove izkušnje o izjemnosti pokrajine prerastejo v spoštovanje narave in njeno ohranjanje. /PAN PARKS 2000/

***


Velika planina: snovna in nesnovna dediščina. (Fotografija: Borut Peršolja)

Izvedbo pogodbene naloge smo v društvu CIPRA Slovenija razumeli kot iskanje odgovorov na ključna vprašanja:

1. Kakšne so možnosti in omejitve območja Velike planine?
2. Kaj obiskovalci želijo?
3A: Kaj želi območje Velike planine?
3B: Kako bo območje doseglo tisto, kar hoče?
3C: Ali se zavedamo, kaj hočemo in kako lahko izboljšamo upravljanje?

***

V sklepnem poročilu pišemo predvsem (ne pa samo) o tistem obisku na Veliki planini, ki ga strokovna literatura opredeljuje kot »bližnja rekreacija prebivalcev, s tem pojmom pa poimenujemo tisti njen del, ki je časovno omejen na prosti čas med tednom li ob koncu tedna (ob sobotah, nedeljah in praznikih), prostorsko pa je osredotočen na kraj bivanja in na njegovo okolico« (Jeršič, M. 1998: Bližnja rekreacija prebivalcev Slovenije).


Velika planina: nič ni stalnega, razen spreminjanja. (Fotografija: Borut Peršolja)

Ko govorimo o dostopnosti, ta vsebuje tako infrastrukturo v pokrajini, kot tudi informacijsko podporo zbiranja informacij o posamezni pokrajini in storitvah, ki so na voljo različnim ciljnim skupinam obiskovalcev.

Z interpretacijo/razlago pomagamo obiskovalcem spoznavati, doživljati in ceniti tisto, kar je posebej vredno, na primer naravno, kulturno in nesnovno dediščino. Zainteresiranim obiskovalcem z interpretacijo povemo, kaj je zanimivega, jim pomagamo razumeti, skušamo jih prepričati o vrednosti in spodbuditi k ohranjanju. Z interpretacijo pokrajine ustvarjamo vez med naravo in njenimi ljubitelji oziroma obiskovalci. Navdušujemo nad naravo, bogatimo doživetja, razkrivamo pomen – ljudem omogočamo neposreden stik z njo.

Sredstva interpretacije so zlasti vodeni ogledi, učne/naravoslovne poti, razstave, predavanja, publikacije in elektronski mediji. Danes jih uporabljajo v naravnih parkih in rezervatih, naravnih spomenikih, muzejih, živalskih in botaničnih vrtovih, akvarijih, gozdu, jamah in rudnikih, urejenih za turistični obisk. Interpretacija in urejene peš/planinske poti so nam v pomoč pri upravljanju, zlasti pri usmerjanju obiskovalcev na manj občutljive poti in posamezne dele območja. Lahko nam tudi pomagata preprečevati vedenje obiskovalcev, ki bi naravi škodovalo.

***

“Vendar je treba turistično dejavnost razvijati z veliko mero občutka in odgovornosti, kajti Velikoplaninski svet je iz krajinsko-kulturnega in naravovarstvenega vidika izredno ranljiv prostor. To je potrebno še posebej poudariti zato, ker je v zadnjih desetletjih načrtovan in uresničen razvoj, zlasti turističen, bolj ali manj zanemarjal krajinske in naravovarstvene vidike in večkrat grobo posegel v Velikoplaninski prostor.”
(Kopač, M. 1991: Velika planina. Valorizacija krajinskega območja za potrebe razvoja, stran 12.)

***


Velika planina: osredotočenost na življenje pokrajine. (Fotografija: Borut Peršolja)

(Se nadaljuje.)

Moje ime je Borut Peršolja in to je bila moja zgodba.

  • Share/Bookmark

6 odgovorov to “NAČRT UPRAVLJANJA Z OBISKOM NA VELIKI PLANINI”

  1. [...] Razgledi Piše in fotografira Borut Peršolja. « NAČRT UPRAVLJANJA Z OBISKOM NA VELIKI PLANINI [...]

  2. [...] z objavo vsebin, povezanih z Načrtom upravljanja z obiskom na Veliki planini: 1. del: NAČRT UPRAVLJANJA Z OBISKOM NA VELIKI PLANINI 2. del: OBIČAJNO ŽIVLJENJE PREBIVALCEV, KAKOVOSTNO DOŽIVETJE [...]

  3. [...] z objavo vsebin, povezanih z Načrtom upravljanja z obiskom na Veliki planini: 1. del: NAČRT UPRAVLJANJA Z OBISKOM NA VELIKI PLANINI 2. del: OBIČAJNO ŽIVLJENJE PREBIVALCEV, KAKOVOSTNO DOŽIVETJE OBISKOVALCEV 3. del: KO ZNANJE O [...]

  4. [...] z objavo vsebin, povezanih z Načrtom upravljanja z obiskom na Veliki planini: 1. del: NAČRT UPRAVLJANJA Z OBISKOM NA VELIKI PLANINI 2. del: OBIČAJNO ŽIVLJENJE PREBIVALCEV, KAKOVOSTNO DOŽIVETJE OBISKOVALCEV 3. del: KO ZNANJE O [...]

  5. [...] končujem objavo vsebin, povezanih z Načrtom upravljanja z obiskom na Veliki planini: 1. del: NAČRT UPRAVLJANJA Z OBISKOM NA VELIKI PLANINI, 2. del: OBIČAJNO ŽIVLJENJE PREBIVALCEV, KAKOVOSTNO DOŽIVETJE OBISKOVALCEV, 3. del: KO ZNANJE O [...]

  6. [...] z objavo vsebin, povezanih z Načrtom upravljanja z obiskom na Veliki planini: 1. del: NAČRT UPRAVLJANJA Z OBISKOM NA VELIKI PLANINI 2. del: OBIČAJNO ŽIVLJENJE PREBIVALCEV, KAKOVOSTNO DOŽIVETJE OBISKOVALCEV 3. del: KO ZNANJE O [...]

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !