UČBENIK MENTOR PLANINSKE SKUPINE


Naslovnica pred dvanajstimi leti izdanega učbenika.

MENTOR PLANINSKE SKUPINE
Učbenik – gradivo za usposabljanje mentorjev planinskih skupin

Učbenik Mentor planinske skupine je temeljno strokovno delo za gorniško usposabljanje. S sistematičnostjo in povezanostjo vsebin je ob nazorni in preprosti pripovedi svojevrsten prvenec v zakladnici slovenske gorniške literature. Knjiga je dobrodošel sopotnik vseh, ki utirajo prve gorniške poti najmlajšim in mladim, pa tudi tistim, ki so jim gore stalna učilnica življenja.

Učbenik je vsebinski naslednik knjig, ki jih je na temo približevanja narave najmlajšim napisal legendarni Pavel Kunaver. Gre za knjige Na planine!, ki je izšla leta 1921, Pionir v naravi (1951) in Izleti z mladino – priročnik za vodje mladih planincev, pionirjev, mladincev in šolskih izletov (1953).

Učbenik je izdala in založila Planinska založba, izšel pa je s podporo Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

Sedanja cena: 3 evre


Mladi v gorah oz. v planinski organizaciji.

Urednika:
Borut Peršolja in Bojan Rotovnik

Avtorji besedil:
Mira Ažman (Prehrana v gorah, Prva pomoč); Lili Jazbec (Program za delo planinskih skupin, Priprava na izlet/turo z izvedbo in vrednotenjem, Psihologija vodenja); Milan Jazbec (Gibanje v gorskem svetu 1, Vremenoslovje, Zgodovina planinstva, Priprava na izlet/turo z izvedbo in vrednotenjem); Borut Peršolja (Mentor planinske skupine, Program za delo planinskih skupin, Planinske poti, Razved, Gorniška literatura, Program usposabljanja mentor planinske skupine) in Bojan Pollak (Osebna in tehnična planinska oprema, Gibanje v gorskem svetu 2, Nevarnosti v gorah, Gorska reševalna služba in Moralna in pravna odgovornost pri vodenju).

Vsak avtor je v celoti odgovoren za besedilo članka. Besedila se dopolnjujejo s predavanji in praktičnimi vajami na usposabljanju. Šele oboje skupaj tvori celoto vsebin, ki naj bi jih poznal in usvojil mentor planinske skupine.

Fotografija na naslovnici:
Franci Kumer

Fotografije na zavihkih:
Lili Jazbec, Milan Jazbec, Borut Peršolja, Mateja Peršolja

Risbe:
Anka Ažman, Lili Jazbec, Milan Jazbec, Franci Kovač, Borut Peršolja in Bojan Pollak

V knjigi je z dovoljenjem objavljeno gradivo Rdečega križa Slovenije.

Strokovni pregled:
mag. Franjo Krpač

Lektor:
Jožica Andrejc

Oblikovalec in računalniški prelom:
Emil Pevec

Tiskarna:
Papirna galanterija Ravnikar, Domžale

Izdala in založila:
Planinska zveza Slovenije pod zaporedno številko 218

Planinska zveza Slovenije
Dvoržakova ulica 9
SI–1000 Ljubljana
Slovenija
El. pošta: info@pzs.si

http://www.pzs.si

Druga, popravljena in dopolnjena izdaja:
Ljubljana, 2001
Naklada: 1700 izvodov
© Planinska zveza Slovenije, 2001.
Vse pravice pridržane.
Za Planinsko založbo: Božo Lavrič

  • Share/Bookmark

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !