BOLJŠI ZEMLJOVID

Pri razvedu se ves čas izmenjujeta preglednost in natančnost (točnost). Preglednost lahko opišemo kot razgledni razved v pokrajini v grobem, na makro ravni, kjer s pomočjo glavnih pokrajinskih sestavin določimo stojno točko ali spremljamo smer gibanja. Točnost dosežemo z razvedom na mikro ravni tako, da se stojna točka popolnoma ujema z resničnim, dejanskim stanjem v pokrajini in na zemljevidu.

Če razved pomeni preglednost, vodljivost pomeni natančnost oziroma hojo/plezanje kot tako. Vodljivost je učinkovito iskanje najboljše rešitve, izbira dejanske poti in smeri, v drobni, konkretni pokrajini. Rezultat je samostojno, tekoče gibanje po površju, korak za korakom.

Ob kakovostni predhodni pripravi zmoremo iti za svétom. Vodljivost, ki je z vsakim korakom na preizkušnji, nam omogoča hojo, plezanje in nas vodi k cilju: spoznavanju in odkrivanju gora ter samega sebe. Vodljivost se je razvila ob boku stoletnemu in tisočletnemu vodenju, stopanju za vodnikom in pomeni samostojno, izkušenjsko iskanje najboljših rešitev za hojo/plezanje v pokrajini.

***

Branje zemljevida je zahtevna in celovita veščina prepoznavanja in prostorskega predstavljanja informacij, ki so na zemljevidu. Jezik zemljevida ni enostaven, saj ga sestavljajo črte, točkovni in površinski znaki, barve, črke in številke … Iskane prvine je treba znati izločiti iz podlage, pri tem je treba znak za posamezno pokrajinsko sestavino najprej opaziti in razumeti, kaj predstavlja. Gre za miselno zahteven proces predstavljivosti oziroma pretvorbe dvorazsežnostnega zemljevida v trirazsežnostno pokrajino in obratno. Zato proces učenja branja zemljevida imenujemo kartografsko (zemljevidno) opismenjevanje.

Zemljevid je ob pisnem vodniku gorskega območja tudi najboljši pripomoček za spoznavanje pokrajine in različnih posebnosti ob poti.

Med izletom, pohodom ali turo je zemljevid pripomoček za določevanje smeri hoje in za stalno spremljanje naše lege v pokrajini – določevanje stojne točke. Določimo jo z razgledovanjem ob pomoči naravnih znakov in objektov kulturne pokrajine, prehojene poti in nadmorske višine.

***

Popolnoma točnega zemljevida ni, saj gre za generaliziran prikaz pokrajine na listu, ki je ob tisku že zastarel – zaradi nenehnih sprememb v pokrajini. Zato je naloga osveževanja zemljevidov stalen proces, ki je izkušenemu gorniku lahko v veliko zadovoljstvo.

Moje predloge in opažanja že leta posredujem založbi Sidarta.

Zemljevid Kamniško-Savinjske Alpe, 1 : 25.000, 1. izdaja, 2015

ŠIRŠE OBMOČJE VELIKE PLANINE

- 1
Legenda: Markirana planinska pot: nezahtevna > lahka

- 2 a, b, c, Smrečje v Črni
dodati izhodišče planinske poti – Okrepčevalnica Pri Jurčku (Krivčevo 6, Stahovica), dodati znak za parkirišče, dodati znak za avtobusno postajo

-3 Podkrajnik
na desni strani poti v višini topografskega znaka za objekt dodati znak za kapelico

- 4 Jelšev konfin
na stiku ceste in planinske poti dodati napis Jelšev konfin, dodati znak za parkirišče

- 5:
izbrisati rdečo črto oz. oznako planinske poti

- 6:
dodati rdečo črto oz. oznako planinske poti: na območju modre oznake za turno smuko, pod Jarškim domom

- 7:
Jarški dom ni planinska koča na seznamu PZS; je zasebna gostilna; spremeniti topografski znak in napis

- 8:
dodati črno pikčasto oznako za neoznačeno pot/vlako

- 9:
kjer je znak za kamp dodati napis: gondolska žičnica Velika planina, dodati dva znaka za parkirišče, dodati znak za avtobusno postajo

- 10:
dodati znak za parkirišče, na levi strani ceste, v višini znaka za kapelico

- 11:
izbrisati rdečo oznako za planinsko pot

- 12:
izbrisati pikčasto oznako za neoznačeno pot

- 13:
prestaviti pikčasto oznako za neoznačeno pot, od ovinka nekaj milimetrov nižje v bližino vodotoka, začetek/konec na stiku ceste in vodotoka

- 14:
na novo vrisati pot

- 15:
označeni odsek iz steze spremeniti v kolovoz

- 16:
dodati oznako za neoznačeno pot, stezo

- 17:
oznako za planinsko pot prestaviti s pašnika na cesto do križišča s potjo za Rzenik

- 18:
dodati oznako za ograjo/električnega pastirja ob celotni planini Dol

- 19:
Ves del vrisan z rdečo črto (kjer je prekinjena črna črta in naprej) vrisati kot kolovoz; zgrajena gozdna cesta jeseni 2018 skoraj do planine Rzenik.

Dodatni vir:

https://www.youtube.com/watch?v=m59×6xQFNhk

- 20:
cesto v useku (spodnji rob je vrisan črtkano) na planino Konjščico spremeniti v cesto/oskrbni kolovoz

- 21:
dodati/vrisati kal nad cesto

- 22:
vrisati izvir oz. cisterno za vodo (oba izvira sta zabetonirana …)

- 23:
natančneje vrisati pot z Dola v Kamniško Bistrico

***
ŠIRŠE OBMOČJE DLESKOVCA

- 1:
Odsek ceste je treba označiti kot cesta v useku; nad cesto so visoke, krušljive pečine, o stalnem dogajanju pričajo različno veliki kosi kamnine na cestišču. V tem delu je treba popraviti tudi površje, saj skalnega območja na zemljevidu preprosto ni.

- 2:
Rumeno oznako za asfaltirano ceste je treba podaljšati za dva centimetra v smeri proti severovzhodu.

-3:
Vrisati vse štiri objekte na planini Ravne ter vrisati ograjo.

- 4:
Izbrisati objekt na ostrem desnem ovinku.

- 5:
Vrisati (razgledni) križ na vršičku nad koto 1449.

- 6:
Premakniti napis Smrekovec, tako da se vidi neoznačena pot.

- 7:
Vrisati znak za (partizanski) spomenik ter znak za planino z vodnim rezervoarjem (zemljepisno ime Korita).

- 8:
Zgruntati topografski znak za možica …

- 9:
Vrisati neoznačeno, z možici opremljeno pešpot na Dleskovec – v območju turno smučarske smeri.

- 10:
Pikčasto črno pot s Sedelca proti planini Dolga trata izrisati s polno rdečo črto oziroma označiti kot planinsko, markirano pot.

- 11:
Dodati križ na vrhu nad Dolgo trato.

***

Zemljevid Bohinj, 1 : 25.000, 2. izdaja, 2011

- 1:
Manjkata vstopni in izstopni postaji za ladjico in smer vožnje čez jezero

- 2:
manjka vrisana kratka ulica in hiše

- 3:
manjka vris/topografski znak Bohinjske kolesarske steze

- 4:
manjka napis Info center TNP

- 5:
pri avtobusni postaji manjka topografski znak za turistične informacije

- 6:
manjka zapornica in znak za parkirišče, manjka napis Vorančkojca

- 7:
manjka logotip za mitnico, kjer pobirajo vstopnino

- 8:
manjka neoznačena pešpot, ki vodi med mlinščico in strugo Mostnice

- 9:
manjka pot, ki je del Zlatorogove pravljične poti

- 10:
manjka znak za avtobusno postajo

- 11, 12, 20, 22, 25:
manjka znak za parkirišče

- 13:
manjka neoznačena pot, ki se začne takoj s ceste na Blato: na začetku žična vrv!

- 14:
ker je kolovoz uničen zaradi gozdarske dejavnosti je že nekaj let ob njem uhojena neoznačena pešpot

- 15:
natančneje izrisati položaj pastirskih bajt in kali; pot v Laz gre pod bajto TNP!

- 16:
ostaline nekdanjega pastirskega stanu prestaviti pod pot; pot gre nad njim dobrih 50 m stran

- 17:
manjka topografski znak za vrtačast svet

- 18:
pod vrhom je dva metra visok križ; manjka topografski znak

- 19:
vrisati lego vseh pastirskih stanov planine V Lazu

- 21:
manjka topografski znak za gostilno; Okrepčevalnica slap Voje

- 23:
manjka topografski znak za gostilno; Planinski dom Savica

- 24:
manjka znak za mitnico, kjer pobirajo vstopnino

  • Share/Bookmark

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !