OBISK GORA V ČASU PODNEBNIH SPREMEMB

Na Poletno muzejsko noč (20. 6. 2020) bo – še po dnevu – v večnamenski dvorani v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani potekal simpozij Obisk gora v času podnebnih sprememb.


Bistvo je očem ne vidno. (Fotografija: Borut Peršolja)

Organizatorji so v vabilu zapisali:

»O razsežnostih in posledicah vplivov podnebnih sprememb na obisk gora ter prilagoditvah za njihovo blaženje se v širši javnosti obiskovalcev gora govori le priložnostno ali v okviru posameznih ved in gospodarskih panog. Zato je nujno, da predstavimo omenjeno tematiko na bolj odmeven in širši javnosti razumljiv način.

Namen simpozija je poročati o stanju podnebnih sprememb, njihovem vplivu na obisk in ukrepih, ki pomagajo k ustreznemu ravnanju, obenem pa spodbujati k blaženju podnebnih sprememb in njihovih posledic.

Gre za teme, ki so povezane z nekaterimi ukrepi in primeri dobrih praks, ki jih lahko izvedejo obiskovalci gora in tudi tamkajšnje občine – članice Skupnosti konvencije županov za podnebje in energijo. Eden od majhnih, a pomembnih korakov je tudi uvedba trajnostnega potrošništva.«

Zanimivo je, kdo so ciljna publika oz. morebitni udeleženci simpozija – poslušalci: »… simpozij je namenjen predvsem strokovni in širši planinski javnosti in alpinistom …«.

Predavatelji smo bili naprošeni, da pripravimo slovenski in angleški povzetek prispevka, ki bo objavljen in dostopen javnosti v knjižici povzetkov. Organizatorji še obljubljajo, da bodo »vse predstavitve kasneje na voljo v pdf formatu na spletni strani simpozija v okviru spletišča SPM«.

Program simpozija (PDF 123 KB)

Moj, najin prispevek – Vzpon na goro? DA Trajnostno potrošništvo? NE – bo objavljen tule.


Nič ni stalnega, razen spreminjanja. (Fotografija: Borut Peršolja)

***

Vzpon na goro? DA Trajnostno potrošništvo? NE

Izvleček
Gorništvo je povezano s tistim delom narave, ki je še prvobiten. Gore je treba temeljito spoznati, jih doživeti ter se jih naučiti spoštovati. Vrh si vsakdo izbere sam: v svoji bližini, za domačo hišo, ali na obzorju, v visokogorju. Zagotovo je vreden, da se nanj povzpnemo v družbi – znanja, prijateljev in spominov. Pot na goro nas vodi prek ustrezne izbire in kakovostne priprave na turo, s krajšimi postanki se bomo povzpeli na vrh, kjer nas čaka zanimiv razgled, v dolino in domov se bomo varno vrnili s postankom v planinski koči. Enostavno, a v resnici precej zapleteno in predvsem odgovorno. Vedno bolj pa – če se tega zavedamo ali ne – gorništvo krojijo spremembe v pokrajini. Gore so dom številnim živalim in rastlinam, vse pa so BILE odlično prilagojene na zahtevne življenjske pogoje. So prilagojene tudi na razmere, ki smo jim že priča?

Temperature se v Alpah dvigujejo skoraj dvakrat hitreje kot drugje v zmernih geografskih širinah. Priča smo zmanjšanju habitatov endemičnih živalskih in rastlinskih vrst. Opazujemo spremembe v razpoložljivosti vode (vključno s snegom). Ledeniki se talijo hitreje od vseh napovedi. Povečujeta se tveganje in nepredvidljivost naravnih nesreč. Tako kot povsod drugje so promet in zgradbe med glavnimi onesnaževalci s toplogrednimi plini … V gore hodi vedno več ljudi, vedno več jih v gorah tudi umira. Gore ostajajo slabo razumljive in prepoznavne, čeprav jih človeku natančno opiše in razloži že srednja šola …

Climb on the mountain? Yes. Sustainable consumption? No.

Abstract
Mountaineering is connected to the part of nature, which remains authentic. Mountains need to be thoroughly explored, experienced and respected. Each person chooses their own mountain: close to home or far on the horizon. It is worth to climb the mountain in the company of friends or even our thoughts – our memories and knowledge. Journey to the peak leads us, through good preparation, to our ascent and, with short breaks, we will reach the summit, where an interesting view is waiting for us. We will safely descend into the valley with a stop at a mountain hut. It is simple, yet very complicated and above all, a responsibility. Whether we are willing to admit it or not, mountaineering is becoming progressively more influenced by the changes in nature. Mountains are home to many animals and plants, which used to be perfectly adapted to demanding natural conditions. Will they be able to adapt to the new conditions?

The rate, at which the temperature in the Alps is rising, is two times faster than anywhere else in the mid-latitudes. We are facing loss of habitats, endemic animal and plant species. We are observing the changes in water cycles, including changes in snow conditions. Glaciers are melting faster than most studies have predicted, with the risk of natural hazards and their unpredictability increasing rapidly. Like in many other areas, transport and energy suppliers are among the biggest emitters of greenhouse gasses. Every year, large numbers of people visit the mountains, meaning that more and more people are putting themselves in danger and may end up losing their lives. Our understanding of mountains and our knowledge remain poor, even though we start learning about them as teenagers or even earlier.

***

GEOGRAFIJA GORNIŠTVA

VELIKA PLANINA: IZ ZGOVORNE DAVNINE V LEŽERNO SODOBNOST

TIHO, A ODLOČNO SPREMINJANJE

AKCIJA JE EDINO, KAR ZALEŽE

  • Share/Bookmark

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !