MODRO, S KOLESOM PO ZNANJE

Mateja Peršolja

FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA V PRAKSI
Priročnik za učitelje

Ženin prvenec, odlično sprejet med stanovskimi kolegi, izšel na 146 straneh prejšnji ponedeljek. Več o priročniku, ceni, naročilu in formativnem spremljanju.

Urednik: mag. Borut Peršolja
Recenzentka: dr. Natalija Komljanc
Jezikovni pregled: Meta Matjačič
Prevod povzetka: Simona Podobnik Uršič
Fotografije: Mateja Peršolja, mag. Borut Peršolja, Kristina Ferel
Učni listi: Mateja Peršolja, Kristina Ferel, Nataša Puhner
Oblikovanje: Damjan Ilić, Ee grupa
Tisk: Demago d. o. o.
Izdajatelj: Mateja Peršolja, s. p.
Naklada: 300 izvodov

Prva izdaja
Domžale, januar 2019

ISBN 978-961-290-020-5

***

Priročnik pregledno opisuje razvoj in dosežke formativnega spremljanja znanja v Sloveniji od leta 2004. Ponuja natančen vpogled v delo učitelja, ki sam aktivno raziskuje in razvija formativno spremljanje. Bogat je s primeri praktičnih izkušenj iz razreda, uporabnimi tudi za učitelja, ki se formativnega spremljanja šele loteva, ne glede na področje poučevanja.

Nazorno pojasnjuje pojme, navaja izkušnje za izvedbo formativnega spremljanja v razredu. Posamezni primeri so podkrepljeni z raziskavami in izsledki domačih ter tujih strokovnjakov, kar omogoča poglabljanje znanja in primerjanje doseženega s stanjem v svetu. Dragocen je vpogled v učiteljev osebni razvojni proces, tudi skozi dnevniški zapis, ki razkriva odkrit opis osebne izkušnje s samovrednotenjem.

Priročnik inovativno pojasnjuje pojme formativnega spremljanja. Razčlenjuje prednosti in izzive uporabe ter priložnosti za prihodnji razvoj z namenom izboljšati kakovost poučevanja v razredu.

***

Kazalo

1 Uvod
1.1 O priročniku
1.2 Moj začetek

2 Formativno spremljanje

3 Moj model in faze formativnega spremljanja
3.1 Diagnostika predznanja in cilji
3.2 Aktivno učenje in dokazi v portfoliu
3.3 Merila
3.4 Samopresoja in samoevalvacija
3. 5 Sumativno povzemanje (ocenjevanje znanja)

4 Povratna informacija

5 Bistvo formativnega spremljanja
5.1 Pogosta vprašanja

6 Od diagnostike do ocenjevanja po formativno
6.1 Slovenski jezik in opismenjevanje
6.2 Slovenski jezik – dramatizacija
6.3 Tuji jezik v prvi triadi (3. razred)
6.4 Študija primera

7 Nasveti za prve korake

8 Priprave

9 Razvoj na šoli

10 Sklep in vizija

11 Viri in literatura

  • Share/Bookmark

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !