DISCIPLINSKA ODGOVORNOST …

Na spletnih straneh Vodniške komisije Planinske zveze Slovenije je bil 21. septembra 2015 objavljen osnutek Disciplinskega pravilnika Vodniške komisije in razpisana javna razprava o osnutku.

Ugotavljam:
- da za tovrstni pravni akt Vodniška komisija nima nikakršne podlage v zakonu o športu (Uradni list RS, št. 22 z dne 20. 3. 1998) v skladu s katerim izvaja svoja strokovna usposabljanja Planinska zveza Slovenije,
- da za tovrstni pravni akt Vodniška komisija nima nobene izrecne in posredne podlage v statutu Planinske zveze Slovenije (14. 4. 2012), ki reševanje sporov opredeljuje v samostojnem poglavju (člen 57),
- da 37. člen Pravilnika vodnikov Planinske zveze Slovenije (29. 11. 2014), na katerega se v preambuli sklicuje Disciplinski pravilnik, govori o »Aktu o kršitvah, postopkih ugotavljanja kršitev in obravnavanje«, kar pomeni, da predloženi osnutek Disciplinskega pravilnika niti po nazivu, niti po vsebini ne ustreza 37. členu Pravilnika vodnikov PZS (naj spomnim, da na primer ustava v 153. členu pravi, da morajo posamični akti temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu; v našem primeru to pomeni v pravilniku VPZS ali statutu PZS),

zato POZIVAM

Vodniško komisijo, da osnutek Disciplinskega pravilnika Vodniške komisije nemudoma umakne in ustavi postopek njegovega sprejemanja.

Ne da bi se spuščal v vsebino osnutka Disciplinskega pravilnika Vodniške komisije so že ti razlogi dovolj tehtni za sprejetje odločitve, ki jo predlagam. Zaradi kršitev statuta in pravilnika sem poziv v vednost posredoval tudi Nadzornemu odboru Planinske zveze Slovenije.

Poziv sem vodniški komisiji poslal 7. oktobra 2015 s prošnjo, naj mene in vodniško javnost seznani z odločitvijo.


Pozor, drsi! (Fotografija: Borut Peršolja)

Moje ime je Borut Peršolja in to je bila moja zgodba.

  • Share/Bookmark

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !