PRENOČEVALCI V KOČAH

(NAČRT B ZA GORNIŠTVO 2014 – 1. del, 2. del, 3. del, 4. del, 5. del)

Poročilo o stanju okolja v Sloveniji 2002 (1) , ki ga je Državni zbor sprejel decembra 2003, navaja v poglavju Turizem podatek, da “planinske postojanke obišče nad 1,5 milijona Slovencev letno, k nam pa pride zaradi pohodništva tudi veliko tujcev.” (Kasnejša poročila podatka o obiskanosti gora ne navajajo več.)

Statistični urad Republike Slovenije v Statističnem letopisu za leto 2014 navaja, da je bilo na dan 31. 12. 2014 v 145 planinskih kočah na voljo 6653 ležišč (za primerjavo: leta 2002 je bilo 6036 ležišč, indeks 110).


Vir: SURS.

Pomenljivo je, da se v statističnih poročilih iz leta v leto spreminja tako število planinskih koč (najmanj 134 v letu 2008 in največ 152 leta 2010), kot tudi število sob in število ležišč (največ 7218 v letu 2010).

Vir: SURS.

Vsega skupaj je v letu 2014 v planinskih kočah prenočilo 76.954 obiskovalcev (leta 2002 jih je bilo 84.227, indeks 91, leta 2008 pa največ doslej, to je 98.503, indeks 78), od tega 25.772 tujcev ali 33,4 %) (leta 2002 jih je bilo 22.099 oz. 26 %, indeks 116). Iz statističnih podatkov je moč oceniti, da je bila v letu 2012 njihova povprečna letna zasedenost 3,4 % (leta 2002 je bila 7 %, indeks 48), če pa upoštevamo veliko poletno sezonskost pa 10,3 % (leta 2002 pa 15,2 %, indeks 67).

Število nočitev v planinskih kočah

Vir: SURS.


Vir: SURS.

Podatki Ankete o potovanjih domačega prebivalstva za leto 2004 kažejo (vir: SURS), da so domači turisti na 2 % vseh zasebnih potovanj v Sloveniji prenočevali v planinskih domovih in kočah, povprečno pa je domači turist na takšnem potovanju prenočil 2,6-krat in porabil povprečno dnevno okoli 3.900 SIT (16,27 €). V letu 2013 je domači turist v planinskih kočah povprečno dnevno potrošil okoli 38 €. Navedeni znesek vključuje nastanitvene in potne stroške ter izdatke za hrano in pijačo, spominke … Vprašanje, ki se zastavlja kar samo po sebi: gre to povečanje predvsem na račun uvedbe evra, višjih cen, boljše ponudbe ali na račun tujih prenočevalcev?


Vir: SURS.

Ugotovitve analize finančnih tokov športnih društev (2) ugotavljajo, da izkazujejo gorniški prihodki med športnimi organizacijami najvišji padec med vsemi zvrstmi športa. Tako je leta 1999 delež planinske organizacije med vsemi prihodki športa znašal 7,4 %, leta 2006 se je znižal na 5,9 %, leta 2012 pa samo še 4,5 %. Ali povedano drugače: če je PZS ves čas ohranjala stabilen vir financiranja iz javnih sredstev, pa se je v tem obdobju močno znižal delež lastnih, pridobitnih sredstev. Kaj se torej dogaja s planinskimi kočami?


Vir: Analiza nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji: 2000-2010.


Vir: Analiza nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji: 2000-2010.

____________
(1) Zadnje poročilo je izšlo leta 2009, vendar podatka o obiskanosti planinskih koč ali gorskih območij ne navaja (več).
(2) Analiza nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji: 2000-2010.

  • Share/Bookmark

En odgovor to “PRENOČEVALCI V KOČAH”

  1. [...] objavljenih analiz izhaja: – Število ležišč v planinskih kočah narašča, število prenočitev pa je med letoma [...]

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !