NALOGE VODNIKA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Vodniki PZS (že skoraj šest desetletij) izvajamo vzgojno-izobraževalno in strokovno-organizacijsko delo, za katero smo ustrezno usposobljeni. Vzgojno-izobraževalno delo obsega gorniško vodenje in usposabljanje obiskovalcev gora. Strokovno-organizacijsko delo v podporo prostovoljnemu vodništvu in gorništvu poteka v organih planinske organizacije (planinska društva in PZS).


Vodenje. (Fotografija: Borut Peršolja)

Težišče delovanja vodnikov PZS je izvajanje dejavnosti v gorski naravi, najpomembnejši cilj pa je varnost vodenih. To dosegamo s pedagoškim in andragoškim delom, v okviru katerega izvajamo in posredujemo gorniško znanje, veščine in izkušnje. Vodniki PZS vodene usposabljamo za varnejše samostojno gibanje v gorah, praviloma pa se ne ukvarjamo s turističnim ali pridobitnim vodenjem. V tem izjemno zahtevnem in odgovornem delu vodnik PZS pri vodenih vzbujamo zanimanje za gorništvo kot način življenja z naravo. Tako uresničujemo širša programska načela planinske organizacije, med katera v prvi vrsti uvrščamo naravovarstveno delovanje in razvijanje prostovoljnega društvenega dela.


Usposabljanje. (Fotografija: Borut Peršolja)

Kot soavtor poglavja Organizacija vodništva v Vodniškem učbeniku (Peršolja, B., Rotovnik, B. (2006): Organizacija vodništva. V B. Rotovnik (ur.), Vodniški učbenik. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 26–39.) sem iskal enoznačen odgovor, katere so naloge vodnika PZS. Zanimalo me je, kaj planinska organizacija pričakuje, celo zahteva od vodnika. Po skrbnem pregledu Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS (12. 3. 2004) in Pravilnika vodnikov PZS (29. 11. 2003) tega odgovora nisem našel. Deloma je odgovor podan v 7. členu Pravilnika o organiziranosti … med nalogami vodniškega odseka in 3. členu Pravilnika vodnikov … med dolžnostmi vodnika PZS.


Društveno in organizacijsko delo. (Fotografija: Borut Peršolja)

Za potrebe Vodniškega učbenika sem sestavil »naloge«, nisem pa prepričan, da so moje predstave pravilne, ustrezne. Tako po mojem mnenju planinska organizacija – zlasti na ravni planinskih društev – od vodnikov PZS pričakuje uresničevanje vsaj tehle nalog:
- kakovostno vodenje skupinskih izletov, pohodov, tur, turnih smukov, lažjih plezalnih vzponov in taborov,
- organiziranje in vzpodbujanje celoletne gorniške športno rekreativne dejavnosti za posamezne starostne skupine članstva,
- izvajanje gorniškega usposabljanja po programu Planinske šole ter pomoč mentorjem planinskih skupin pri izvedbi starostno prilagojenega programa gorništva,
- pomoč vrtcem in šolam pri izvedbi njihovega programa z gorniškimi vsebinami,
- skrb za svoje stalno dodatno in licenčno usposabljanje, mentorstvo vodniškim novincem v okviru pripravništva,
- uveljavljanje določil Častnega kodeksa slovenskih planincev v praksi s svojim lastnim zgledom in dejanji ter
- utrjevanje stanovske pripadnosti prostovoljnemu vodništvu.


Življenje gora. (Fotografija: Borut Peršolja)

Zato sem za zbor inštruktorjev pripravil vprašalnik, ga predstavil in razdelil med udeležence. V tem prispevku objavljam rezultate te mini raziskave, ugotovitve in komentarje. V raziskavi je sodelovalo 38 inštruktorjev planinske vzgoje, ki so vrnili izpolnjen vprašalnik.

Poenostavljeno rečeno, lahko naloge vodnika PZS strnemo v štiri področja:
- vodenje,
- lastno gorniško usposabljanje,
- organizacijsko delo in
- presečne vsebine.

Pregled po področjih.

Potemtakem vodenje predstavlja dobrih 58 %, usposabljanje 15 %, organizacijsko delo 16 % in presečne vsebine 7 % nalog, ki jih (v povprečju) izvaja vodnik PZS.

Grafični pregled rezultatov po področjih.

Zanimalo pa me je tudi, katere naloge med naštetimi so najpomembnejše in katere najmanj pomembne.

Podatki – število razvrstitev nalog po pomenu.

Na prvem mestu je vodenje v vseh pogledih, sledi skrb za lastno usposabljanje (oboje je vsekakor zelo pozitivno). Visoko uvrščena sta tudi izvajanje Planinske šole in izvajanje različnih drugih programov (to dvoje morda ne odraža realnega stanja). Na koncu zlate sredine je pomoč vrtcem in šolam (ta skrb bi bila morda lahko uvrščena višje), kar je po svoje razumljivo (najprej poskrbimo za člane, potem tudi za nečlane). Presenetljiv pa je šibek pomen Častnega kodeksa slovenskih planincev, zlasti pa zelo nizka skrb za stanovsko pripadnost (sedanja organiziranost ustreza svojemu namenu?).

Razvrstitev nalog po pomenu.

Smo s temi ugotovitvami bližje odgovoru – katere so naloge vodnika PZS – ali pa je to šele začetek poti do pravega, ustreznega odgovora?

  • Share/Bookmark

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !