PREDAVANJA

Poleg pisanja, se ukvarjam tudi s predavanji. Trenutno imam v glavi šest predavanj, ki so predstavljena spodaj. Če bi njihovo vsebino radi slišali v živo, se mi oglasite.

***

TRIGLAVSKI LEDENIK

<

Triglavski ledenik leži v Julijskih Alpah. Zadnjih sto let njegove poltisočletne zgodovine zaznamuje trend umikanja. Stanje v zadnjih štiristo letih smo obnovili s starejšimi morenskimi nasipi, s preučevanjem starih slik, fotografij in zemljevidov ter na podlagi posameznih omemb, zlasti v gorniški literaturi. Terenske ugotovitve se lepo ujemajo z ohranjenim opisnim in slikovnim gradivom. Zadnjih šestdeset let je Triglavski ledenik deležen stalnega opazovanja in raziskovanja. S predstavitvijo metod opazovanj in rezultati raziskav v zadnjem desetletju skušamo pojasniti podnebne spremembe in dogajanja z ledeniki v Alpah in drugod po svetu.

Oblika predavanja:
PowerPoint, predstavitveni film obsega ledenika in kratek odlomek iz filma V kraljestvu Zlatoroga (1931)
Trajanje:
60 minut
Dosedanje izvedbe:
Društvo mladih geografov Slovenije (2006), 2. Mednarodni festival gorniški filma v Ljubljani (2008), I. konferenca slovenskih planincev in gornikov iz sveta in Slovenije (2008), Slovensko planinsko društvo Trst (2009)

GREMO SKUPAJ VARNEJE V GORE!

Predstavljene so možnosti, ki jih daje gorništvo in jih ima v programu planinska organizacija. Gorništvo je splet športnih, gospodarskih, humanitarnih, raziskovalnih in kulturnih dejavnosti, povezanih z gorsko naravo. Predvsem pa gre za gibanje, sestavljeno iz hoje, plezanja in smučanja. Je tudi raziskovanje gora in z njimi povezana ustvarjalnost. Gorništvo temelji na doživljanju gorske narave kot posebne vrednote, zato ima neprecenljiv pomen za ohranjanje kulturnega in etičnega odnosa ljudi do gorske narave in je marsikje v svetu eden od temeljev okoljevarstvenega gibanja. Seznanili se bomo s posameznimi deli gorništva, ki sestavljajo njegov mozaik in ki jih ponuja za osebno rast slehernega obiskovalca gora.

Oblika predavanja:
diapozitivi
Trajanje:
45 minut
Dosedanje izvedbe:
seminarji Srečno v gore, tečaji za inštruktorje planinske vzgoje, okrog dvajset ponovitev v planinskih društvih po Sloveniji

GEOGRAFIJA GORSKE POKRAJINE

Predstavljene so naravne značilnosti gora, družbene značilnosti gora in uporabnost geografskih vsebin v gorništvu. Med naravnimi značilnostmi spoznamo nastanek gora, geološko zgradbo Slovenije, najbolj razširjene in najbolj zanimive kamnine v alpskem svetu, poledenitev, površje, preperevanje, denudacijo, erozijo, gorsko podnebje, gorske vodotoke, prsti, rastje in tipe gorskega površja. Med družbenimi značilnostmi spoznamo pomen gorskih območij in primerjavo z ostalimi pokrajinskimi tipi; spreminjanje njihove vloge v človeški zgodovini; naravne in civilizacijske nesreče; prebivalce in obiskovalce gora, omejitvene dejavnike razmestitve poselitve in gospodarjenja; poselitev in človekove prilagoditve; gospodarjenje in promet ter souporabo gorskega sveta. Spoznamo pa tudi primernost in opremljenost slovenske pokrajine za gorništvo, pomen poznavanja značilnosti gorske pokrajine za kakovostno gorništvo in razumevanje zemljepisnih imen.

Oblika predavanja:
Power Point
Trajanje:
120 minut
Dosedanje izvedbe:
Gorska šola Slovenske vojske, tečaji za vodnike Planinske zveze Slovenije, seminarji za mentorje planinskih skupin in varuhe gorske narave

KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE

Po površini gre za 889 km2 veliko mlado nagubano gorovje alpskega sveta v Sloveniji na meji z Avstrijo. Pokrajino sestavljajo porečja Savinje, Kamniške Bistrice, Kokre, Tržiške Bistrice, Bele in Meže. Izoblikovanost površja je posledica tektonike, delovanja ledenikov, tekočih voda, kraške korozije in pestrosti kamnin. Delež gozda je 75 %, gozdna meja sega 1650 m visoko, drevesna meja pa 1900 m. Ker je apnenca precej več kot dolomita, so razvite značilne visokogorske kraške oblike. Z globino 1135 m je Jamski sistem Molička peč med najglobljimi svetovnimi brezni, obsežne so zakrasele visokogorske kraške planote (Dleskovška planota, Velika planina, Kalce, Veliki in Mali podi), na njihovem vznožju se pojavljajo kraški izviri. V času Avstro-ogrske so se na tem območju stikale deželne meje med Kranjsko, Štajersko in Koroško. Danes živi v 116 naseljih 20.000 prebivalcev, približna petina prebivalstva je kmečkega. Ukvarjajo se z gozdarstvom, živinorejo in turizmom. Celotno območje ni zavarovano (Kamniško-Savinjski regijski park v ustanavljanju), kot krajinski park so zavarovani le Golte, Logarska dolina in Robanov kot.

Oblika predavanja:
diapozitivi
Trajanje:
80 minut
Dosedanje izvedbe:
CIPRA Slovenije, Krajinski park Logarska dolina, gorniška šola Planinskega društva Domžale

VELIKA PLANINA

V višinskem pasu od 1300 m do 1666 m (najvišji vrh Gradišče) je po arheoloških najdbah v treh tisočletjih nastalo eno najstarejših in največjih pašnih območij slovenskega alpskega sveta. Gre za skoraj 1000 ha veliko visokogorsko pašno območje v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki ga sestavljajo pastirska selišča Velika planina, Mala planina, Gojška planina, planina Kisovec, planina Konjščica in planina Dol. Leta 1875 so kmetje iz skoraj dvajsetih naselij na vznožju kraške planote na celotnem območju Velike planine prepasli 160 krav, 400 volov in 100 prašičev. V zadnjem obdobju se poleti pase 280 glav goveje živine. Za visokogorsko kulturno pokrajino so značilni ovalni pastirski stanovi. Po stanju v Franciscejskem katastru je bilo leta 1826 na Veliki planini 63 koč, na Mali planini pa 31. Zdaj jih je v vseh seliščih okrog 120, a le 7 ovalnih. Najstarejša Preskarjeva bajta je spremenjena v muzej. Velika planina je znano poletno in zimsko izletniško območje, ki premore več kot sto počitniških koč.

Oblika predavanja:
diapozitivi
Trajanje:
60 minut
Dosedanje izvedbe:
Zborovanje slovenskih geografov v Ljubljani (2000), gorniška šola Planinskega društva Domžale

ZGODOVINA SLOVENSKEGA GORNIŠTVA

Zbirka stotih črnobelih diapozitivov o razvoju slovenskega gorništva, ki sva jo pripravila z legendarnim fotografom in pripovedovalcem Jakom Čopom. V zbirki so predvsem reprodukcije fotografij različnih avtorjev, ki so bile objavljene v gorniški literaturi (od portretov Jakoba Aljaža, Juliusa Kugyja, Jožeta Abrama do ilustracij Vlasta Kopača), nekaj pa je tudi Čopovih avtorskih diapozitivov (med njimi tudi Trenta, ki jo je ganjen obiskal takoj po drugi vojni). V tehničnem smislu zbirka ni profesionalno dovršen izdelek, česar smo bili pri Jaku sicer vajeni, saj sva skromnim predavateljem in poslušalcem želela predvsem ponuditi hitro pomoč pri izbiri učnega pripomočka in kar se da slikovito potešiti željo po védenju in zavedanju dejanj predhodnikov. Od tod tudi črnobelost – ta že sama po sebi daje pridih preteklosti, odmaknjenosti in starožitnosti.

Oblika predavanja:
diapozitivi
Trajanje:
60 minut
Dosedanje izvedbe:
Tečaji za vodnike Planinske zveze Slovenije, gorniška šola Planinskega društva Domžale

  • Share/Bookmark

2 odgovorov to “PREDAVANJA”

  1. [...] Predavateljska sezona gre počasi h koncu, še vedno pa so na voljo moja brezplačna predavanja. [...]

  2. [...] let (planinskim) društvom, vrtcem, šolam in drugim gorniško zainteresiranim ponujam različna brezplačna predavanja. Sprva sem ponudil šest vsebin: – Triglavski ledenik, – Gremo skupaj varneje v gore!, – Geografija [...]

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !