NE GLEJTE NAS, SPREMINJAMO VODILA!

V obvestilih Planinske zveze Slovenije (številka 12, 10. 12. 2005, stran UO–7) je v zapisniku 19. seje upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (Kranj, 13. 10. 2005) pod točko razno objavljena pobuda, »da se iz »vodil PZS« izvzame določilo da člani, aktivni v politični stranki ne smejo biti voljeni funkcionarji PZS, PD…« Očitno je predlagatelj Jože Melanšek ugotovil, da bodo v nasprotnem primeru imeli nekateri zdajšnji funkcionarji Planinske zveze Slovenije zaradi sedaj veljavnih stališč težave pri kandidiranju v organe Planinske zveze Slovenije.

Upravnemu odboru Planinske zveze Slovenije ne odrekam možnosti, da to vprašanje spet postavi v središče dogajanja (čeprav je od podobne razprave minilo komaj dobro leto), vendar bi kazalo ob tem upoštevati, da je za spremembo Vodil pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev potrebna enaka procedura, kot pri njenem sprejemanju.

Naj obudim spomin:

1. Planinska organizacija je leta 1999 po treh letih intenzivnih razprav na vseh organizacijskih ravneh planinske organizacije sprejela dokument z naslovom Vodila pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev. V dokumentu smo opredelili, da »se v gorah ne bomo delili po strankarski pripadnosti, ki naj ostane osebno prepričanje vsakega obiskovalca gora. Ni dopustno, da so vodilni strankarski funkcionarji obenem tudi vodilni funkcionarji v planinskih organizacijah.«
2. Planinsko društvo Domžale je jeseni 2004 sprožilo postopek za razpravo in odločanje o nezdružljivosti opravljanja političnih funkcij z vodstvenimi nalogami v planinski organizaciji na Izredni skupščini Planinske zveze Slovenije, kar je podprlo še 38 drugih planinskih društev. Razprava je potekala dober mesec in pol ob glasovanju pa se je izkazalo, da ima planinska organizacija o tem enotno stališče! Izredna skupščina Planinske zveze Slovenije je 23. oktobra 2004 z veliko večino glasov podprla sklep: »Skupščina Planinske zveze Slovenije ugotavlja, da je v skladu s Statutom Planinske zveze Slovenije in Vodili pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev opravljanje funkcionarskih nalog v politični stranki nezdružljivo z opravljanjem vodstvenih funkcij v organih planinske organizacije.«

Sklepa iz leta 1999 in 2004 sta še vedno v veljavi in veljata tudi za postopke kandidatur za vodstvene funkcije Planinske zveze Slovenije v mandatnem obdobju 2006–2010, česar Upravni odbor Planinske zveze Slovenije v sklepu o postopku kadrovanja ni upošteval. Oba sklepa najvišjega organa planinske organizacije veljata za vse, vendar se za to ne zmenita niti mag. Franci Ekar, predsednik Planinske zveze Slovenije in Franc Kocbek, predsednik nadzornega odbora Planinske zveze Slovenije in tudi nekateri člani upravnega odbora Planinske zveze Slovenije ne.

Očitno so Vodila pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev kot edini veljavni razvojni dokument planinske organizacije trn v peti sedanjega upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, saj jih je skušal doslej večkrat preklicati, vendar mu to ni uspelo. Na Izredno skupščino Planinske zveze Slovenije oktobra 2004 je bila tako uvrščena točka z naslovom »Kakšno planinsko organizacijo želimo in ključne naloge slovenskega planinstva v naslednjem obdobju«. V gradivu za skupščino za to točko sploh ni bilo objavljenega predloga, probleme pa je imel tudi predsednik delovnega predsedstva, ki sprva za obravnavo sploh ni našel poročevalca. Po krajšem zapletu je bil v ospredje potisnjen takratni strokovni sodelavec predsedstva Planinske zveze Slovenije, ki je delegatom predstavil nekaj lastnih videnj. Izredna skupščina Planinske zveze Slovenije je tak način odločanja o razvoju planinske organizacije odločno zavrnila. Vodstvo je dobilo krepko zaušnico, saj je razvojno vizijo zgolj obljubljalo, od nje pa je ostal prazen nič.

Ob ponovnem poskusu spreminjanja Vodil se samo od sebe zastavlja vprašanje: ali planinska organizacija zmore ohranjati kritičnost do lastnih potez in potez posameznikov, ki so jim zaupana vodilna mesta?

  • Share/Bookmark

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !